جزییات کتاب‌شناسی برای "میزبانی_وب"

 • نام صفحه: میزبانی_وب
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 23 April 2015 08:34 GMT
 • تاریخ بازیابی: 16 July 2019 21:20 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1429778057

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "میزبانی_وب"

APA

میزبانی_وب. (2015, Apr 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 21:20, July 16, 2019, از http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057.

MLA

Anonymous Contributors. "میزبانی_وب". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Apr. 2015. Web. 16 Jul. 2019, 21:20

MHRA

Anonymous Contributors, 'میزبانی_وب', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 April 2015, 08:34 GMT, <http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057> [بازبینی شده 16 July 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "میزبانی_وب", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057 (بازبینی شده July 16, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. میزبانی_وب [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 23, 08:34 GMT [یاد شده 2019 Jul 16]. موجود در: http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057.

Bluebook

میزبانی_وب, http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057 (آخرین دیدار July 16, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. میزبانی_وب. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 23, 2015, 08:34 GMT. موجود در: http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057. بازبینی شده July 16, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "میزبانی_وب --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057",
  note = "[Online; accessed 16-July-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "میزبانی_وب --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057}",
  note = "[Online; accessed 16-July-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "میزبانی_وب --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{http://voip-wiki.ir/doku.php?id=میزبانی_وب&rev=1429778057}",
  note = "[Online; accessed 16-July-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[میزبانی_وب|میزبانی_وب]] ([[میزبانی_وب?rev=1429778057|این ویرایش]])
نتیجه
میزبانی_وب (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری