تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آداپتور_شبکه_اترنت_چیست [2015/08/02 01:48]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آداپتور_شبکه_اترنت_چیست [2015/08/02 02:09] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
 {{keywords>​ تلفن ویپ,​اسپیکر فون,​ویپ,​لوازم جانبی,​آداپتور,​تلفن ویپ,​Network Ethernet Adapter,​ویکی ویپ,​سوالات متداول,​Base Station,​دانشنامه ویپ, تلفن IP,پرسش و پاسخ}} {{keywords>​ تلفن ویپ,​اسپیکر فون,​ویپ,​لوازم جانبی,​آداپتور,​تلفن ویپ,​Network Ethernet Adapter,​ویکی ویپ,​سوالات متداول,​Base Station,​دانشنامه ویپ, تلفن IP,پرسش و پاسخ}}
  
 +آداپتور شبکه اترنت چیست؟
 Q: What is Network Ethernet Adapter? Q: What is Network Ethernet Adapter?
  
چاپ/برون‌بری