تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ [2015/04/18 11:47]
روشنک اسدیان
آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ [2015/04/21 09:04] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>​دانشنامه ویپ,​خدمات مشاوره,​مدیریت شبکه,​فروش ویپ,​نمایندگی ویپ,​پیکربندی شبکه,​سرویس های VOIP,​مرجع ویپ}}
  
 باید بدانید که در کدام یک از بازار های حوزه ویپ خدمات ارائه خواهید داد. نمونه هایی به شرح زیر وجود دارند: باید بدانید که در کدام یک از بازار های حوزه ویپ خدمات ارائه خواهید داد. نمونه هایی به شرح زیر وجود دارند:
چاپ/برون‌بری