تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آموزش_و_نصب_سیستم_تلفنی_3cx_برای_ویندوز [2015/04/22 00:16]
روشنک اسدیان
آموزش_و_نصب_سیستم_تلفنی_3cx_برای_ویندوز [2017/10/24 01:17] (فعلی)
محمود چاوشی
خط 35: خط 35:
 • باید درک اولیه ی مناسبی از شبکه کردن ویندوز داشته باشید. • باید درک اولیه ی مناسبی از شبکه کردن ویندوز داشته باشید.
  
 +
 +**نکته:​**
 +
 +برای استفاده عملی و درست از 3CX لازم است که ابتدا شبکه ویندوز خود را بصورت دستی و حالت Static تنظیم کرده و یک IP را به آن اختصاص داده و دقیقاً همان IP را به 3CX Public IP اختصاص دهید.
  
 **Run set-up** **Run set-up**
چاپ/برون‌بری