تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آنالوگanalog [2015/05/13 14:29] (فعلی)
روشنک اسدیان created
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>​آنالوگ,​ گیت وی , FXS,​Digital,​GSM ,Lync ,FXO  ,Channel Banks,​کنترل کننده,​فن آوری ویپ}}
  
 +آنالوگ:​ VoIP Gateway آنالوگ برای ارتباط تلفن‌های آنالوگ سنتی به یک سیستم VoIP Phone یا برعکس استفاده می‌شود. برای تامین این هدف دو منظوره یک VoIP Gateway آنالوگ به دو شکل مختلف FXS و FXO وجود دارد.
چاپ/برون‌بری