تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آیا_ارتباط_tivo_در_ویپ_امکان_پذیر_است [2015/09/20 12:00]
روشنک اسدیان یک نگارش پیشین واگردانی شد. (2015/05/26 07:06)
آیا_ارتباط_tivo_در_ویپ_امکان_پذیر_است [2015/10/26 10:51] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
 {{keywords>​ نحوه تست ارتباط ویپ,​تازه های ویپ,​معایبVoIP,​ارتباط ویپ,​سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی,​Hosted PBX , VPN, کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​تکنیک های ویپ چیست؟ ,​دانشنامه فارسی ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​تلفن شبکه, پردازش ابری,​تماس تلفنی ویپ,​تماس تلفنی با تجهیزات ویپ,​تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ,​سخت افزار ویپ,​پهنای باند ویپ,​گیت وی ویپ,​لوازم جانبی ویپ,​کار با ویپ,​مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,​TIVO,​ATA ,bandwidth چیست؟ ,سوال و جواب ویپ,​سوالات متداول ویپ, کارت اعتباری,​alarm system ,ماژول تلفنی,​TIVO ​ ,ماژول تلفنی}} {{keywords>​ نحوه تست ارتباط ویپ,​تازه های ویپ,​معایبVoIP,​ارتباط ویپ,​سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی,​Hosted PBX , VPN, کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​تکنیک های ویپ چیست؟ ,​دانشنامه فارسی ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​تلفن شبکه, پردازش ابری,​تماس تلفنی ویپ,​تماس تلفنی با تجهیزات ویپ,​تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ,​سخت افزار ویپ,​پهنای باند ویپ,​گیت وی ویپ,​لوازم جانبی ویپ,​کار با ویپ,​مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,​TIVO,​ATA ,bandwidth چیست؟ ,سوال و جواب ویپ,​سوالات متداول ویپ, کارت اعتباری,​alarm system ,ماژول تلفنی,​TIVO ​ ,ماژول تلفنی}}
  
-آیا ارتباط TIVO در ویپ امکان پذیر است؟ 
-Q.Can I have my TIVO connect over my VoIP connection? 
  
-A.(TIVO is a digital video recorder) +سوال: آیا امکان اتصال ​TIVO روی اتصال ویپ موجود است؟ 
-Since, in most cases, your TIVO uses a dial up modem to connect and poll for information,​ no it will not workWe have heard of some people getting it to work by slowing down the modem to a very slow baud rate, but most VoIP providers do not support this type of connection due to the problems with modem to VoIP.  Newer TIVO machines can use better broadband technology that connect via Ethernet.+ 
 +جواب: از آنجا که، در اکثر موارد، ویدئو ​TIVO  ​شما از یک مودم ​dial up برای اتصال و  نظر سنجی اطلاعات استفاده می کند، در نتیجه بدون آن کار نخواهد کرداین موضوع بسیار به گوشمان رسیده که بسیاری از مردم با پایین آوردن سرعت مودم در ضریب ​baud rate پایین به آن دسترسی پیدا می کنند، اما بسیاری از  سرویس دهنده های ویپ ​ از این نوع ارتباط به دلیل مشکلاتی که مودم در ارتباط با ویپ ایجاد می کند را پشتیبانی نمی کنند. ماشین های جدیدتر ​TIVO می تواند از تکنولوژی پهنای باند بهتر که از طریق اترنت متصل می شود، استفاده می کند. 
  
چاپ/برون‌بری