تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آیا_امکان_تلفیق_سیستم_هشدار_با_ویپ_وجود_دارد [2015/09/20 11:58]
روشنک اسدیان
آیا_امکان_تلفیق_سیستم_هشدار_با_ویپ_وجود_دارد [2015/10/26 11:33] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 3: خط 3:
 آیا امکان تلفیق سیستم هشدار با ویپ وجود دارد؟ آیا امکان تلفیق سیستم هشدار با ویپ وجود دارد؟
  
-Q.I have an alarm system; can it be integrated with a VoIP system?+سوال: من یک سیستم هشدار دارم، آیا این سیستم می تواند با سیستم ویپ بصورت یکپارچه عمل کند؟ 
 + 
 +جواب: در برخی موارد بله، ولی بسیاری از تجهیزات شرکت های سیستم هشدار به درستی نمی تواند با یک سیگنال ویپ به شکل یکپارچه شده عمل کنند، هر چند گام های بزرگی در چند سال گذشته به وقوع پیوسته استوجود دارد همچنین می توانید این موضوع را با قطع برق، که در بسیاری از موارد از دست دادن اتصال به اینترنت باعث می شود، و در نتیجه از دست دادن سرویس ​VoIP خواهد شد.شما باید با تیم پشتیبانی شرکتی که از آن سیستم هشدارتان را تهیه کرده اید تماس گرفته و راه کارهایی که برای سرویس های یکپارچه ویپ ارائه می دهند را جویا شوید. برخی از شرکت ها متخصص در دستگاهی هستند که از یک اتصال پهنای باند برای اتصال به زنگ هشدار شرکت استفاده کرده و در نتیجه می توان در یک اتصال VoIP از آنها استفاده کرد. ​
  
-A.In some cases, yes, but many alarm companies equipment cannot integrate correctly with a VoIP signal, although great strides have occurred in the last couple of years. ​ There can also be the issue with a power outage, which in many cases will cause a loss of the Internet connection, resulting in the loss of VoIP service. ​ You should contact your individual alarm companys technical support for exact answers about their services integration with VoIP.  Some companies specialize in a device that uses a broadband connection to connect to the alarm company, and thus can be used with a VoIP connection. ​ Elevator Alarms in many states are required by code to have a copper line and should not be connected to VoIP without investigation. 
  
چاپ/برون‌بری