تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_تلفن_های_digium_از_aac-lc_پشتیبانی_می_کنند [2015/05/20 14:58] (فعلی)
روشنک اسدیان ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>,​ دانشنامه ویپ, AAC-LC ,تلفن VoIP,​تلفن ویپ,​دیجیوم , تلفنهای Digium ,​استریسک,​LLDP}}
 +
 +آیا تلفن های Digium از AAC-LC پشتیبانی می کنند؟
 +Q: Do they support AAC-LC? ​
 +
 +A: No. The supported codecs for voice calling are G.722, G.711 a-law and mu-law codings, G.726, G.729a, and 16-bit signed linear (at 8 and 16kHz). Ringtones are provided in 16kHz raw signed linear format.
  
چاپ/برون‌بری