تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند [2015/05/20 14:30] (فعلی)
روشنک اسدیان ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>,​ دانشنامه ویپ, ​ SIP phones ,تلفن VoIP,​تلفن ویپ,​دیجیوم , تلفنهای Digium ,​استریسک,​IAX2}}
 +
 +Q: Do the phones support IAX2? 
 +
 +A: No. Digium'​s phones are SIP phones. IAX2 was built as a trunk-side protocol (thus the "Inter Asterisk eXchange"​ name) and lacks many of the features / capabilities that are required for a desktop phone.
  
چاپ/برون‌بری