تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_خرید_همه_تجهیزات_ویپ_ضروری_است [2015/09/20 09:21]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_خرید_همه_تجهیزات_ویپ_ضروری_است [2016/01/17 12:45] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​ نحوه تست ارتباط ویپ,​تازه های ویپ,​معایبVoIP,​ارتباط ویپ,​سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی,Hosted PBX , VPN, کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ,​آداپتورهای آتا,​آداپتورهای ​ویپ, سوالات متداول,​تکنیک های ویپ چیست؟ ,​دانشنامه فارسی ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,VoIP wiki, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​تلفن شبکه, پردازش ابری,​تماس تلفنی ویپ,​تماس تلفنی با تجهیزات ویپ,​تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ,​سخت افزار ویپ,​پهنای باند ویپ,​گیت وی ویپ,​لوازم جانبی ویپ,​کار با ویپ,​مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,​ATA ,bandwidth ,سوال و جواب ویپ,​ماژول تلفنی,​سوالات متداول ویپ}}+{{keywords> ​ابزار راه اندازی ویپ, خرید تلفن های ویپ, آداپتورهای آتا, تجهیزات ویپ, سخت افزار ویپ, خرید اینترنتی تجهیزات ویپ, سیستم تلفنی سرویس ویپ, گارانتی سرویس ویپ, تست ارتباط ویپ, کاربرد اسمارت فون ها, جابجایی در ویپ, ویپ در سفر,​ویپ و شبکه های اجتماعی,​ برقراری جلسات ویپ,​انتقال شماره ویپ, کارت تلفنی ویپ, سافت فون ویپ, کاربرد ویپ در منزل, معایبVoIP,​هزینه ویپ,​مرکز تماس ویپ, گیت وی ویپ, ویپ و مزایای آن, تعریف مزایای ویپ, مزایای ویپ چیست؟, کدک در ویپ, عدم دریافت تماس ورودی,​DND چیست؟, علت بروز مشکل اکو, صدای همهمه در گوشی, نداشتن صدا در گوشی, بوق ممتد در مکالمه,​ نوسان در مکالمات ویپ , کیفیت تماس ویپ, Dead Spot چیست؟, نقاط کور در مکالمه چیست؟, قطع مکالمه زمان دانلود,​ کدک G729 چیست؟, سرویس ویپ و کدک , کدک G711 چیست؟, مشکل صدای مخاطب در ویپ, اسپلیتر چیست؟, سرویس ویپ, کاربرد گیت وی ویپ, حامل تبادل محلی رقابتی,​ FCC LNPچیست؟, ​نحوه تست ارتباط ​ویپ, ویپ در تلگرام,​ کاربرد تلگرام در ویپ, تازه های ویپ, معایب VoIP, ارتباط ویپ, سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی ​در ویپمیزبانی ویپ ​,چیست ​VPN, کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP, دوره های آموزشی ویپ, ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی, تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​ تکنیک های ویپ چیست؟, دانشنامه فارسی ویپ, شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس ​ویپ, دانشنامه فارسی ویپ, تماس گروهی ​با ویپ, دانشنامه ویپ فارسی, اولین دانشنامه ویپ فارسی, VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟, ویکی ویپ فارسی, ​کاربرد ویپ در سازمان, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری, snap back چیست؟, تلفن شبکه, پردازش ابری, تماس تلفنی ویپ, تماس تلفنی با تجهیزات ویپ, تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ, سخت افزار ویپ, پهنای باند ویپ, گیت وی ویپ, لوازم جانبی ویپ, کار با ویپ, مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,​ ATA ,​bandwidth ​در ویپ ​, سوال و جواب ویپ, ماژول تلفنی, سوالات متداول ​ویپ, کارت اعتباری,​ سیستم هشدار,​انتقال تماس, ماشین credit card چیست؟, ماژول تلفنی ​ویپ}}
  
 سوال: آیا خرید همه تجهیزات ویپ ضروری است؟ سوال: آیا خرید همه تجهیزات ویپ ضروری است؟
  
-QDo I have to buy the equipment?​ +جواببستگی داردبرخی ارائه دهندگان خدمات تجهیزات را به صورت رایگان ارائه می دهند(اما باید به آنها برگردانده شود). برخی ارائه دهندگان دیگر به شما تجهیزات ویپ را واگذار می کنند ​(که شما می توانید نگه دارید). بیشتر ارائه دهندگان ویپ خانگی و بسیاری از ارائه دهندگان ویپ تجاری گوشی های شبکه و یا آداپتور های ​ATA را به صورت مجانی به شما خواهند داد(ATA ها بیشتر در سرویس های مستقر ویپ متداول بوده و IP phone ها در محیط های تجاری متداول هستند). در صورت عدم تمدید یا فسخ قرارداد، ممکن است مجبور به بازگرداندن این گوشی ها شویدممکن است که سایر سرویس دهندگان ویپ، تلفن های رایگان را به شما پیشنهاد نداده و این تلفنها را بصورت محصولات قابل فروش ارائه دهند.
-A: It dependsSome providers offer equipment for free (but you have to return it); other providers will sell you equipment ​(which you can keep). Most residential VoIP providers and many business VoIP providers will give you IP phones or ATA adapters for free (ATAs are more common for residential service; ​IP phones are more common for business). You may have to return these phones if you cancel the service. Other VoIP providers will not offer you free phones, but they will sell them to youIf you need to get phones or any other equipment, please check our VoIP Equipment Store. +
  
چاپ/برون‌بری