تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد [2015/09/20 11:06]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد [2016/07/13 13:59] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​ نحوه تست ارتباط ویپ,​تازه های ویپ,​سرویس آزمایشی ویپ,​ارتباط ویپ,​سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی,Hosted PBX , VPN, کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki چیست؟, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​تکنیک های ویپ چیست؟ ,​دانشنامه فارسی ویپ,شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki چیست؟, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​تلفن شبکه, پردازش ابری,​تماس تلفنی ویپ,​تماس تلفنی با تجهیزات ویپ,​تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ,​سخت افزار ویپ,​پهنای باند ویپ,​گیت وی ویپ,​لوازم جانبی ویپ,​کار با ویپ,​مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,​bandwidth ​چیست؟ ,سوال و جواب ویپ,​ماژول تلفنی,​سوالات متداول ویپ}}+{{keywords>​ نحوه تست ارتباط ویپ,​تازه های ویپ,​سرویس آزمایشی ویپ,​ارتباط ویپ,​سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی,​VPN,​ کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki چیست؟, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​تکنیک های ویپ چیست؟ ,​دانشنامه فارسی ویپ,گیت وی سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki چیست؟, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​تلفن شبکه, پردازش ابری,​تماس تلفنی ویپ,​تماس تلفنی با تجهیزات ویپ,​تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ,​سخت افزار ویپ, پهنای باند ویپ,​گیت وی ویپ, لوازم جانبی ویپ, کار با ویپ, مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری, ​پهنای باند ​چیست؟ , سوال و جواب ویپ, ماژول تلفنی, سوال متداول ویپ}}
  
-سوال:​آیا سرویس آزمایشی ویپ وجود دارد؟+سوال: آیا سرویس آزمایشی ویپ وجود دارد؟
  
-Are free trials normally available? ​+جواب: باید از هر سرویس دهنده ای که از آن خدمات دریافت می شود، در رابطه با سرویس های آزمایش و تستی تحقیق شود. بیشتر سرویس دهندگان ویپ انواع بسته های آزمایشی و بسته های مشروط را برای استفاده های خاص ارائه می دهند. کاربران می توانند از این نسخه های آزمایشی و بسته های مشروط استفاده کرده و در صورت عدم رضایت کامل استفاده از آنها متوقف شده و برگردانده شوند. (ای شرایط بسته به نوع سرویس دهنده متفاوت است)
  
-You need to check with your selected VoIP provider to determine if a free trial is available. Most VoIP providers will provide some kind of free trial or conditional free trial period. If you are dissatisfied for any reason you should return the equipment in their original packing boxes together with all shipping paperwork and packing slips to ensure they will honor their warrantee. ​ 
  
  
چاپ/برون‌بری