تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_منبعی_برای_مستندات_استریسک_scf_وجود_دارد [2015/06/01 14:47]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_منبعی_برای_مستندات_استریسک_scf_وجود_دارد [2016/06/01 09:55] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​سیستم تلفنی,Digium telephony card, تلفن ​نرم افزاری,Solaris ​,Linux,SCF ,مرکز تلفنی ,Asterisk SCF,​استریسک,​ دانشنامه ویپ,VoIP }}+{{keywords>​مشکلات استریسک, سولاریس,​ پلت فرم های استریسک, رفع مشکلات استریسک,​ پلت ​فرم های استریسک SCFکاربرد ویپ, معماری Asterisk SCF, معماری یکپارچه استریسک,​ تسهیلات ویپ, توسعه استریسک SCF, تلفن ​های ویپ, ویپ در خانه, پیکربندی ​فایل ها در استریسکهزینه ویپمحصولات ویپپرسش و پاسخ استریسک,​ کاهش هزینه تماس با ویپ, پشتیبانی استریسک ​SCF, ترانک سیپ, مرکز تلفنی ,Asterisk SCF چیست؟سخت افزار ویپ, آموزش ​استریسک, رفع مشکلات ویپ ,آموزش ویپ, دانشنامه ​ویپ, حل چالش های فنی با استریسک,​مشکلات ​ویپ, VoIP چیست؟، آموزش مبانی ویپ, اصول اولیه کار با استریسک,​ کاربرد ویپ, مزایای استریسک SCF, دیجیوم,​ کارت تلفنی دیجیوم,​ برنامه های کاربردی ویپ, دانشنامه ویپ فارسی, دانشنامه فارسی ویپ}}
  
-Q. Is there a central location for Asterisk ​SCF documentation and project information?​+سوال: آیا مکان اصلی برای سند سازی استریسک ​SCF و اطلاعات پروژه وجود دارد؟
  
-A.The Asterisk ​SCF documentation is available at https://​wiki.asterisk.org+جواب: اسناد مربوط به استریسک ​SCF در آدرس ​https://​wiki.asterisk.org ​در دسترس است.
  
چاپ/برون‌بری