تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد [2015/09/12 14:20]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد [2015/12/23 13:01] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​ معایبVoIP,​ ,​سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​تماس گروهی,Hosted PBX , VPN, کارت اعتباری,​ATA ,DAHDI,​TIVO ​,ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki,​معایبVoIP,​ ,​سوالات متداول,​تکنیک های ویپ ,​دانشنامه فارسی ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki,Hosted PBX VPN, کارت اعتباری,​ATA ,bandwidth ,G711,ماژول تلفنی,​سوالات متداول ویپ}}+{{keywords> ​خرید تجهیزات ویپ,​کدک در ویپ، عدم دریافت تماس ورودی,​DND چیست؟,​علت بروز مشکل اکو در ویپ,​صدای همهمه در گوشی ویپ,​نداشتن صدا در گوشی,​بوق ممتد در مکالمه ویپ, نوسان در مکالمات ویپ , کیفیت تماس ویپ, Dead Spot چیست؟, نقاط کور در مکالمه ویپ چیست؟, قطع مکالمه ویپ زمان دانلود,​ کدک G729, سرویس ویپ و کدک , کدک G711, مشکل صدای مخاطب در ویپ، جابجایی تماس ویپ, سرویس ویپ, NAT دوگانه در ویپ, حامل تبادل محلی رقابتی,​ FCC LNPچیست؟,​ نحوه تست ارتباط ویپ, تازه های ویپ, ​معایب VoIP, ارتباط ویپ, سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی ​در ویپمیزبانی ویپ ​,چیست ​VPN, کارت اعتباری,​ATA ​تکنیک های ویپ ​,شرکت سیتکو,ماژول تلفنی VoIP, ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی, تلفن ویپ,اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ ​, سوالات متداول,​تکنیک های ویپ ​چیست؟ ​,​دانشنامه فارسی ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی ​ویپ, دانشنامه ویپ فارسی, اولین دانشنامه ویپ فارسی, VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟, ویکی ویپ فارسی, VoIP wiki, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​ جابجایی تلفن ویپ, تلفن شبکه, پردازش ابری, تماس تلفنی ویپ, تماس تلفنی با تجهیزات ویپ, تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ, سخت افزار ویپ, پهنای باند ویپ, گیت وی ویپ, لوازم جانبی ویپ, کار با ویپ, مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,​ ATA ,​bandwidth ​چیست؟ ​سوال و جواب ویپ, ماژول تلفنی, سوالات متداول ویپ, کارت اعتباری,​ سیستم هشدار ,​انتقال تماس, credit card machine چیست؟ , ماژول تلفنی}}
  
  
-سوال:​آیا می توان ویپ را جابجا کرد؟+سوال: آیا می توان ویپ را جابجا کرد؟
  
-QI am moving soonCan I take VoIP with me? +جواببلهتلفن ​VoIP با یک آدرس ​IP کار می کندآدرس های ​IP مکان فیزیکی ندارند، پس این بدان معنی است که شما ​ تلفن ​IP خود را به هر مکان فیزیکی که اینترنت با سرعت بالا داشته باشد، می توانید منتقل کنید.
- +
-A: Yes. VoIP phones work with an IP address. IP addresses don't have physical locations, so that means that you take your IP phone to any physical location that has high-speed Internet.+
  
  
  
چاپ/برون‌بری