تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
آیا_ویپ_رایگان_غیر_قانونی_است [2015/09/12 16:23]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_ویپ_رایگان_غیر_قانونی_است [2016/01/11 16:22]
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​ نحوه تست ارتباط ویپ,​معایبVoIP,​ارتباط ویپ,​سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی,Hosted PBX , VPN, کارت اعتباری,​ATA ,DAHDI,​TIVO ​,ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ ,​سوالات متداول,​تکنیک های ویپ ,​دانشنامه فارسی ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,VoIP wiki,Hosted PBX VPN, کارت اعتباری,​ATA ,bandwidth ,G711,ماژول تلفنی,​سوالات متداول ویپ}}+{{keywords>​ نحوه تست ارتباط ​ویپ, گارانتی سرویس ویپ, تست ارتباط ویپ, کاربرد اسمارت فون ها, جابجایی در ویپ, ویپ در سفر,​ویپ و شبکه های اجتماعی,​ برقراری جلسات ویپ,​انتقال شماره ویپ, کارت تلفنی ویپ, سافت فون ویپ, کاربرد ویپ در منزل, معایبVoIP,​هزینه ویپ,​مرکز تماس ویپ, گیت وی ویپ, ویپ و مزایای آن, تعریف مزایای ویپ, مزایای ویپ چیست؟, کدک در ویپ, عدم دریافت تماس ورودی,​DND چیست؟, علت بروز مشکل اکو, صدای همهمه در گوشی, نداشتن صدا در گوشی, بوق ممتد در مکالمه,​ نوسان در مکالمات ویپ , کیفیت تماس ویپ, Dead Spot چیست؟, نقاط کور در مکالمه چیست؟, قطع مکالمه زمان دانلود,​ کدک G729 چیست؟, سرویس ویپ و کدک , کدک G711 چیست؟, مشکل صدای مخاطب در ویپ,​اسپلیتر چیست؟, سرویس ویپ, کاربرد گیت وی ویپ, حامل تبادل محلی رقابتی,​ FCC LNP چیست؟, نحوه تست ارتباط ویپ, ویپ در تلگرام,​ کاربرد تلگرام در ویپ, تازه های ​ویپ, معایب VoIP, ارتباط ویپ, سوالات متداول,​ تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی ​در ویپمیزبانی ویپ ​,چیست ​VPN, کارت اعتباری,​ATA ​تکنیک های ویپ ​,شرکت سیتکو,ماژول تلفنی VoIP, دوره های آموزشی ویپ, ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی, تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki, معایب VoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​ تکنیک های ویپ ​چیست؟, دانشنامه فارسی ویپ, شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس ​ویپ, دانشنامه فارسی ویپ, تماس گروهی ​با ویپ, دانشنامه ویپ فارسی, اولین دانشنامه ویپ فارسی, VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟, ویکی ویپ فارسی, ​کاربرد ویپ در سازمانتلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​ snap back چیست؟, تلفن شبکه, پردازش ابری, تماس تلفنی ویپ, تماس تلفنی با تجهیزات ویپ, تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ, سخت افزار ویپ, پهنای باند ویپ, گیت وی ویپ, لوازم جانبی ویپ, کار با ویپ, مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,​ ATA ,​bandwidth ​در ویپ ​سوال و جواب ویپ, ماژول تلفنی, سوالات متداول ​ویپ, کارت اعتباری,​ سیستم هشدار,​انتقال تماس, ماشین credit card چیست؟, ماژول تلفنی ​ویپ}}
  
 سوال:​آیا ویپ رایگان غیر قانونی است؟ سوال:​آیا ویپ رایگان غیر قانونی است؟
  
-QIs free VoIP a scam? +جواب:در بیشتر موارد اینطور نیستتماس ها میان کاربران و یک سرویس رایگان استبه این تماسها، تماسهای شبکه ای، تماسهای داخلی شبکه و یا تماس های کاربر با کاربر گفته می شود. Skype یک مثال شناخته شده از این نوع مکالمات استتماسهای که با PSTN یا  شبكه سوئيچينگ تلفن عمومي گرفته می شود، هیچ زمانی مجانی نیست. ارائه دهنده سرویس ویپ باید مبلغی را به شبکه تلفنی که تماس در آن خاتمه می یابد، ​ پرداخت کند. Google Voice  ​تنها ارائه دهنده ویپ است که اجازه می دهد تا تماس های رایگان به PSTN در ایالات متحده انجام شود، اما این تماس رایگان ممکن است زمان طولانی دوام نیابد و در آینده به پرداخت هزینه به گوگل بینجامد.
-A: NoIn almost all cases, calls between users of a service are freeThese are called Network Calls, In-Network Calls, or User-to-User calls. Skype is particularly well-known for these callsCalls to the PSTN are never free – the VoIP provider actually has to pay something to the phone network that the call terminates with. Google Voice is the only VoIP provider that allows free calls to the PSTN in the United States, but these free calls may not last very long and they do cost Google some money.+
  
  
چاپ/برون‌بری