تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد [2015/05/21 03:55]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد [2016/04/23 02:26] (فعلی)
bahare
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​سیستم تلفنی, تلفن نرم افزاری,​SCF ,مرکز تلفنی ,Asterisk SCF,​استریسک,​Asterisk 2.0, دانشنامه ویپ,​license}}+{{keywords>​سیستم تلفنی, آموزش ویپ, تلفن نرم افزاری, مبانی ویپ, SCF ,مرکز تلفنی ,Asterisk SCF, مشکلات ویپ, استریسک,​Asterisk 2.0, پرسش و پاسخ ویپ, دانشنامه ​ویپ, پرسش و پاسخ استریسک,​ پرسش و پاسخ ASTERISk, محصولات ویپ, تلفن های ​ویپ, license}}
  
-آیا Asterisk SCF روی مجوز استریسک تأثیر دارد؟ +سوال: ​آیا Asterisk SCF روی مجوز استریسک تأثیر دارد؟
- +
-Q. How does this impact Asterisk licenses? +
- +
-A. Licensees of the Asterisk code base are not entitled to licenses of the Asterisk SCF code base. Customers seeking to license the Asterisk SCF code base should contact Digium’s Business Development group. Due to the heavy development which Asterisk SCF is currently undergoing, Digium is not able to present an immutable API to licensees until the 1.0 general availability release of Asterisk SCF.+
  
 +جواب: مجوز های استریسک کد پایه، شامل کد های Asterisk SCF  نمی شود. مشتریانی که به دنبال دریافت کد های پایه Asterisk SCF هستند باید مستقیما با شرکت دیجیوم تماس برقرار کنند.با توجه به توسعه عظیم Asterisk SCF ،دیجیوم تا زمانی که مجوز نسخه 1.0 Asterisk SCF وارد بازار نشد قادر به ارائه API  نبود.
چاپ/برون‌بری