تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است [2016/04/23 10:52]
bahare
آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است [2016/04/23 10:53] (فعلی)
bahare
خط 1: خط 1:
 {{keywords>​سیستم تلفنی, آموزش ویپ, تلفن نرم افزاری,​ SCF, مرکز تلفنی, پرسش و پاسخ ASTERISk ,Asterisk SCF, محصولات ویپ, تلفن های ویپ, پرسش و پاسخ ویپ, پرسش و پاسخ استریسک,​ استریسک,​IPv6 , دانشنامه ویپ, گیتوی ویپ, پرسش و پاسخ استریسک,​ SRTP }} {{keywords>​سیستم تلفنی, آموزش ویپ, تلفن نرم افزاری,​ SCF, مرکز تلفنی, پرسش و پاسخ ASTERISk ,Asterisk SCF, محصولات ویپ, تلفن های ویپ, پرسش و پاسخ ویپ, پرسش و پاسخ استریسک,​ استریسک,​IPv6 , دانشنامه ویپ, گیتوی ویپ, پرسش و پاسخ استریسک,​ SRTP }}
  
-آیا Asterisk SCF  پایان کار استریسک است؟+سوال: ​آیا Asterisk SCF  پایان کار استریسک است؟
  
  
خط 7: خط 7:
  
  
-ارائه Asterisk SCF در توسعه استریسک تاثیری نخواهد داشت. دیجیوم و کمپانی استریسک به تازگی نسخه 1.8 استریسک را ارائه کرده اند که پیشرفت های متعدد در زمینه های ​ SRTP و پشتیبانی IPv6 برای SIP؛ اتصال به پشتیبانی شناسایی؛ادغام تقویم برای CalDAV, iCal ؛ تبدیل تقویم؛بازنویسی سیستم تماس ورودی؛ پشتیبانی ​ CCSS, CCBS CCNR AOC-S, AOC-D and AOC-E و غیره را فراهم می آورد.+جواب: ​ارائه Asterisk SCF در توسعه استریسک تاثیری نخواهد داشت. دیجیوم و کمپانی استریسک به تازگی نسخه 1.8 استریسک را ارائه کرده اند که پیشرفت های متعدد در زمینه های ​ SRTP و پشتیبانی IPv6 برای SIP؛ اتصال به پشتیبانی شناسایی؛ادغام تقویم برای CalDAV, iCal ؛ تبدیل تقویم؛بازنویسی سیستم تماس ورودی؛ پشتیبانی ​ CCSS, CCBS CCNR AOC-S, AOC-D and AOC-E و غیره را فراهم می آورد.
  
چاپ/برون‌بری