تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip [2015/03/30 12:46]
مسعود حیدری
ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip [2015/04/22 10:02] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>​گیتوی VoIP,​خطوط PSTN,​سیستم تلفنی 3CX,​خطوط آنالوگ,​BRI ISDN,​T1,​Sangoma ,Patton ,​پورت,​گیتوی های Grandstream,​گیتوی های Beronet}}
  
 تماس های خارجی می توانند از هر دو طریق VoIP و خطوط شهری انجام پذیرند. یک PBX قدیمی نیاز داشت که شما خطوط شهریتان را به جعبه ی سخت افزاری مرکز تلفن متصل کنید، آما در مورد سیستم تلفنی 3CX گزینه های بیشتری در اختیارتان قرار دارد: تماس های خارجی می توانند از هر دو طریق VoIP و خطوط شهری انجام پذیرند. یک PBX قدیمی نیاز داشت که شما خطوط شهریتان را به جعبه ی سخت افزاری مرکز تلفن متصل کنید، آما در مورد سیستم تلفنی 3CX گزینه های بیشتری در اختیارتان قرار دارد:
چاپ/برون‌بری