سوال: چه ارتباطی میان کدک و ویپ وجود دارد؟

جواب: کدک codec اختصار«encoder و decoder » است. زمانی که یک شخص صحبت می کند، یک سیگنال پیوسته تولید می شود. لین سیگنال می تواند مستقیما روی خط آنالوگ ارسال شود. برای ارسال گفتار بر روی یک رابط دیجیتال، سیگنال پیوسته باید به یک شکل دیجیتال تبدیل شود. برای این کار، چند نمونه از سیگنال آنالوگ برداشته می شود (در نقطه انتهای به اندازه کافی بازسازی شده تا به شکل سیگنال آنالوگ اصلی باز گردد).

پس از آن این نمونه ها برای انتقال، کد گذاری می شوند. راه های متعدد برای رمزگذاری یک سیگنال گفتاری وجود دارد. به عنوان مثال، استاندارد G.711، ITU یک راه برای رمزگذاری است که نمونه ای از گفتار فشرده شده است. برای صرفه جویی در پهنای باند، از استاندارد G.729، ITU استفاده می شود برای اعمال یک الگوریتم فشرده سازی برای نمونه گفتار استفاده می شود.

هنگامی که کد گذاری شد، گفتار، در بسته هایی که در سراسر یک شبکه IP منتقل شده اند، قرار داده می شود. این عمل انتقال صدا بر روی IP است. در سمت گیرنده، بسته دریافت شده و اطلاعات با استفاده از کدک های مناسب (G.711 G.729 و یا نمونه هایی از کدک) رمزگشایی می شوند.

چاپ/برون‌بری