تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

ارتباط_کدک_با_voip_چیست [2015/08/23 13:52]
روشنک اسدیان ایجاد شد
ارتباط_کدک_با_voip_چیست [2015/12/23 11:05]
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​ مزایای ​VoIP, ,سوالات متداول ویپ, تلفن کنفرانس ویپ,​دانشنامه ویپ سیتکو,​ویکی ویپ فارسی,​دانشنامه فارسی ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​تماس ​گروهی,Hosted PBX VPN, کارت اعتباری,​ATA ,DAHDI,TIVO ,ماژول تلفنی}}+{{keywords> ​کدک در ویپ، عدم دریافت تماس ورودی,​DND چیست؟,​علت بروز مشکل اکو,صدای همهمه در گوشی,​نداشتن صدا در گوشی,بوق ممتد در مکالمهنوسان در مکالمات ویپ , کیفیت ​تماس ویپ, Dead Spot چیست؟, نقاط کور ​در مکالمه چیست؟, قطع مکالمه زمان دانلود, کدک G729, سرویس ویپ و کدک , کدک G711, مشکل صدای مخاطب در ویپ، splitters چیست؟, سرویس ویپ, NAT دوگانه در ویپ, حامل تبادل محلی رقابتی,​ FCC LNPچیست؟,​ نحوه تست ارتباط ویپ, تازه های ویپ, معایب VoIP, ارتباط ویپ, سوالات متداول, تلفن کنفرانس, تماس گروهی در ویپ, ​میزبانی ویپ ,چیست VPN, کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP, ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ ​دانشنامه ویپ ​فارسیتلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,VoIP wiki, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​تکنیک های ویپ ​چیست؟ ,​دانشنامه ​فارسی ​ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس, دانشنامه فارسی ویپ,تماس گروهی, دانشنامه ویپ فارسی, اولین دانشنامه ویپ فارسی, ​VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟, ویکی ویپ فارسی, VoIP wiki, تلفن های ویپ, ​میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​ snap back چیست؟, تلفن شبکه, پردازش ابری, تماس تلفنی ​ویپ, تماس تلفنی با تجهیزات ویپتجهیزات ویپنرم افزار ویپ, سخت افزار ویپ, پهنای باند ویپ, گیت وی ویپ, لوازم جانبی ویپ, کار با ویپ, مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,​ ATA ,bandwidth چیست؟ ​سوال و جواب ویپ, ماژول تلفنی, سوالات متداول ویپ, کارت اعتباری,​ سیستم هشدار ,​انتقال تماس, credit card machine چیست؟ ​, ماژول تلفنی}}
  
-سوال:What is the relationship between ​codec and VoIP?+سوال: ​چه ارتباطی میان کدک و ویپ وجود دارد؟ 
 + 
 +جواب: کدک ​codec اختصار"​encoder و decoder " ​ است. زمانی که یک شخص صحبت می کند، یک سیگنال پیوسته تولید می شود. لین سیگنال می تواند مستقیما روی خط آنالوگ ارسال شود. برای ارسال گفتار بر روی یک رابط دیجیتال، سیگنال پیوسته باید به  یک شکل دیجیتال تبدیل شود. برای این کار، چند نمونه از سیگنال آنالوگ برداشته می شود (در نقطه انتهای به اندازه کافی بازسازی شده تا به شکل سیگنال آنالوگ اصلی باز گردد). 
 + 
 +پس از آن این نمونه ها برای انتقال، کد گذاری می شوند. راه های متعدد برای رمزگذاری یک سیگنال گفتاری وجود دارد. به عنوان مثال، استاندارد G.711، ITU یک راه برای رمزگذاری است که نمونه ای از گفتار فشرده شده است. برای صرفه جویی در پهنای باند، از استاندارد G.729، ITU استفاده می شود برای اعمال یک الگوریتم فشرده سازی برای نمونه گفتار استفاده می شود. 
 + 
 +هنگامی که کد گذاری شد، گفتار، در بسته هایی که در سراسر یک شبکه IP منتقل شده اند، قرار داده می شود. این عمل انتقال صدا بر روی IP است. در سمت گیرنده، بسته دریافت شده و اطلاعات با استفاده از کدک های مناسب (G.711 G.729 و یا نمونه هایی از کدک) رمزگشایی می شوند.
  
-جواب: 
-Codec is short for '​encoder and decoder'​. When a person speaks, a continuous signal is generated. This signal can be directly sent over an analog line. To send speech over a digital interface, the continuous signal has to be converted into a digital form. To do this, some samples of the analog signal are taken (enough to adequately reconstruct the original analog signal at the far end). These samples are then encoded for transmission. There are multiple ways to encode a speech signal. For example, the ITU standard G.711 is one way to encode so that the speech samples are not compressed. To save bandwidth, the ITU standard G.729 can be used which applies a compression algorithm to the speech samples. Once encoded, the speech is put into packets which are transmitted across an IP network. This is the action of transmitting voice over IP. At the receiver, the packet is received and the information is decoded using the appropriate codec (G.711 or G.729 are examples of codecs). 
  
چاپ/برون‌بری