جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباط_کدک_با_voip_چیست"

 • نام صفحه: ارتباط_کدک_با_voip_چیست
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 23 August 2015 09:22 GMT
 • تاریخ بازیابی: 11 July 2020 22:59 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1440321764

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباط_کدک_با_voip_چیست"

APA

ارتباط_کدک_با_voip_چیست. (2015, Aug 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 22:59, July 11, 2020, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباط_کدک_با_voip_چیست". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Aug. 2015. Web. 11 Jul. 2020, 22:59

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباط_کدک_با_voip_چیست', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 August 2015, 09:22 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764> [بازبینی شده 11 July 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباط_کدک_با_voip_چیست", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764 (بازبینی شده July 11, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباط_کدک_با_voip_چیست [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Aug 23, 09:22 GMT [یاد شده 2020 Jul 11]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764.

Bluebook

ارتباط_کدک_با_voip_چیست, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764 (آخرین دیدار July 11, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباط_کدک_با_voip_چیست. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. August 23, 2015, 09:22 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764. بازبینی شده July 11, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_کدک_با_voip_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764",
  note = "[Online; accessed 11-July-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_کدک_با_voip_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764}",
  note = "[Online; accessed 11-July-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_کدک_با_voip_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1440321764}",
  note = "[Online; accessed 11-July-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباط_کدک_با_voip_چیست|ارتباط_کدک_با_voip_چیست]] ([[ارتباط_کدک_با_voip_چیست?rev=1440321764|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباط_کدک_با_voip_چیست (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری