جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباط_کدک_با_voip_چیست"

 • نام صفحه: ارتباط_کدک_با_voip_چیست
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 23 December 2015 07:35 GMT
 • تاریخ بازیابی: 1 June 2020 16:37 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1450856152

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباط_کدک_با_voip_چیست"

APA

ارتباط_کدک_با_voip_چیست. (2015, Dec 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 16:37, June 1, 2020, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباط_کدک_با_voip_چیست". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Dec. 2015. Web. 1 Jun. 2020, 16:37

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباط_کدک_با_voip_چیست', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 December 2015, 07:35 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152> [بازبینی شده 1 June 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباط_کدک_با_voip_چیست", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152 (بازبینی شده June 1, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباط_کدک_با_voip_چیست [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Dec 23, 07:35 GMT [یاد شده 2020 Jun 1]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152.

Bluebook

ارتباط_کدک_با_voip_چیست, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152 (آخرین دیدار June 1, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباط_کدک_با_voip_چیست. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. December 23, 2015, 07:35 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152. بازبینی شده June 1, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_کدک_با_voip_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152",
  note = "[Online; accessed 1-June-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_کدک_با_voip_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152}",
  note = "[Online; accessed 1-June-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_کدک_با_voip_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_کدک_با_voip_چیست&rev=1450856152}",
  note = "[Online; accessed 1-June-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباط_کدک_با_voip_چیست|ارتباط_کدک_با_voip_چیست]] ([[ارتباط_کدک_با_voip_چیست?rev=1450856152|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباط_کدک_با_voip_چیست (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری