تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب [2015/05/27 15:03] (فعلی)
روشنک اسدیان ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>​ صدای مخاطب,​splitters ,​سوالات متداول,​ارسال فکس ,تلفن کنفرانس,​پرسشهای VoIP, ماشین فکس,​کارت اعتباری,​ATA ,برگشت شماره,​snap back,​ماژول تلفنی}}
  
 +
 +ارسال فکس و دریافت پیغام خطا پس از دریافت مخاطب
 +
 +Q.I fax and the other end picks up, but then the fax fails and I get a communication error. ​ Is there a way to fix this?
 +
 +A.The first thing is make sure your RJ-11 phone cable connection to your fax machine is without splitters or other devices in the path.  Then set the BAUD rate (transmission speed) of the fax machine to 9600 and turn off ECM (error correction mode).
چاپ/برون‌بری