تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt [2015/05/26 12:08]
هما هاتفی ایجاد شد
ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt [2015/10/19 16:05] (فعلی)
هما هاتفی
خط 1: خط 1:
 {{keywords>​اسکایپ وندربیت,​ اسکایپ vanderbit,​استریسک,​نصب اسکایپ,​اسکایپ,​شبکه IP,​دانشنامه ویپ,​گیت وی اسکایپ,​اسکایپ,​Vanderbilt,​ساخت اکانت اسکایپ,​شبکه ویپ,​استریک ویپ,​نصب استریسک,​اسکایپ برای استریسک,​پرسش و پاسخ,​اکانت اسکایپ,​سوالات متداول }} {{keywords>​اسکایپ وندربیت,​ اسکایپ vanderbit,​استریسک,​نصب اسکایپ,​اسکایپ,​شبکه IP,​دانشنامه ویپ,​گیت وی اسکایپ,​اسکایپ,​Vanderbilt,​ساخت اکانت اسکایپ,​شبکه ویپ,​استریک ویپ,​نصب استریسک,​اسکایپ برای استریسک,​پرسش و پاسخ,​اکانت اسکایپ,​سوالات متداول }}
  
-QIf my department wants to have Skype calls come directly to a Vanderbilt ​telephone in my office, is this possible?+سوالاین امکان وجودارد که بخش من بخواهد تماس های اسکایپ به طور مستقیم به تلفن ​Vanderbilt ​وصل شوند؟ 
 + 
 +جواب: بله، گیت وی اسکایپ فضای اکانت اضافه ای برای همسوسازی ارتباط مستقیم اسکایپ به بخش ها دارد. لطفا با مدیر ارتباز با مشتری برای کمک گرفتن تماس بگیرید.
  
-A: Yes, the Skype gateway has additional account space to accommodate Skype direct connetions to departments. ​ Please contact your Customer Relationship Manager for assistance. 
چاپ/برون‌بری