تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

از_دست_دادن_لیست_مخاطب_ها_با_ریبوت_تلفن_دیجیوم [2015/05/20 15:15] (فعلی)
روشنک اسدیان ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>,​ دانشنامه ویپ, contacts,​تلفن VoIP,​تلفن ویپ,​دیجیوم , تلفنهای Digium ,​استریسک,​reboot }}
 +
 +آیا با ریبوت کردن تلفن دیجیوم امکان از دست دادن لیست مخاطبین وجود دارد؟ ​
 +
 +Q: If you reboot the phone, do you lose contacts saved on the phone if you enter them into the phone? ​
 +
 +A: No. A reboot will not cause the phone to lose phone-stored contacts. A factory default will cause the phone to lose phone-stored contacts.
  
چاپ/برون‌بری