AGI Programming

 • مخفف Asterisk Gateway Interface

* اسکریپت AGI به همراه زبان های برنامه نویسی همانند BASH,PERL,PHP,C,C++,  Python, Ruby نوشته می شود.

* دو استاندارد STDIN،STDOUT جهت ارتباط اسکریپت ها با استریسک استفاده می شود.

* Prototype و طریقه فراخوانی در Dial plan *

The AGI execution flow

EAGI, DeadAGI and FastAGI

 • EAGI—Enhanced Asterisk Gateway Interface
 • DeadAGI—execution on hangup
 • FastAGI—AGI execution via a TCP socket

AGI script Notes

 • مسیر فایل های AGI در /var/lib/asterisk/agi-bin میباشد
 • تمامی فایل ها می بایست مجوز اجرا داشته باشند (chmod:7777)
 • حد الامکان از زبان های برنامه نویسی مناسب جهت اجرا سریع برنامه استفاده نمایید.

همانند php –python

 • در صورت استفاده از زبان هایی همانند C,java بهتر است از Fastagi استفاده شود.

AGI scripting frameworks

PHP-AGI

 • PHPAGI شامل دو Class از زبان php برای برنامه نویسی AGI میباشد
 • phpagi.php به عنوان اینترفیس در Asterisk Gateway interface
 • phpagi-asmanager.php به عنوان اینترفیس در Asterisk Manager interface
 • تحت لایسنس GNU می باشد و از لینک زیر قابل دسترس است.

http://sourceforge.net/projects/phpagi/

AGI Command

Simple AGI

 #!/usr/bin/php –q                                             
 <?php                                  
 require('phpagi.php');
 $agi = new AGI();
 $agi->stream_file('demo-congrats');
 ?>
 [myagi]
 exten => 333,1,Answer()
 exten => 333,2,AGI(test.php)
 exten => 333,3,Hangup
 

AGI debugging

*agi show debug on جهت نمایش لیست متغیرها و دیباگ در هنگام اجرا کاربرد دارد.

* از کامند Verborse,NOOP برای مشاهده لاگ و نشانه گذاری می توان استفاده کرد.

AGI Variables

* در هنگام اجرا اسکریپت حدود 20 متغیر به فایل agi پاس داده می شود.

* هر کدام از متغیرها را می توان در agi فراخوانی نمود.

 #!/usr/bin/php -q 
 <? 
 require('include/phpagi.php
 $agi = new AGI();
 $agi->answer(); 
 $agi->stream_file("demo-congrats","#"); 
 do {
 $agi->stream_file("enter-some-digits","#");
 $result = $agi->get_data('beep', 3000, 20); 
 $keys = $result['result']; 
 $agi->stream_file("you-entered","#"); 
 $agi->say_digits($keys); 
 } while($keys != '111');
 $agi->hangup(); 
?>

Commands vs. Apps Application ها می توانند در استریسک توسط Dialplan ویا در AGI توسط کامند EXEC اجرا شوند. agi→exec(«DIAL DAHDI/g0/09372693697»)

Command ها صرفا قابل اجرا در AGI می باشند.

Passing Variables

با استفاده از Channel variables و سپس فراخوانی متغیر در AGI

exten ⇒ 1000,n,Set(myvar=1) $var = execute(“get variable myvar”)

به کمک Command line variables و سپس فراخوانی $argv در AGI

exten ⇒ 1000,n,AGI(test.php,${EXTEN}) $agi→request[agi_arg_1]

جهت پاس دادن متغیر از AGI به Dialplan از کامند $ag→set_variable(«accountcode»,«123») در AGI استفاده کنید.

چاپ/برون‌بری