جزییات کتاب‌شناسی برای "اخبار مرتبط با استریسک"

 • نام صفحه: اخبار مرتبط با استریسک
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 5 January 2016 11:39 GMT
 • تاریخ بازیابی: 23 January 2021 17:17 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1451993970

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "اخبار مرتبط با استریسک"

APA

اخبار مرتبط با استریسک. (2016, Jan 5). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 17:17, January 23, 2021, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970.

MLA

Anonymous Contributors. "اخبار مرتبط با استریسک". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 5 Jan. 2016. Web. 23 Jan. 2021, 17:17

MHRA

Anonymous Contributors, 'اخبار مرتبط با استریسک', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 5 January 2016, 11:39 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970> [بازبینی شده 23 January 2021]

Chicago

Anonymous Contributors, "اخبار مرتبط با استریسک", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970 (بازبینی شده January 23, 2021).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. اخبار مرتبط با استریسک [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 5, 11:39 GMT [یاد شده 2021 Jan 23]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970.

Bluebook

اخبار مرتبط با استریسک, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970 (آخرین دیدار January 23, 2021).

AMA

Anonymous Contributors. اخبار مرتبط با استریسک. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 5, 2016, 11:39 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970. بازبینی شده January 23, 2021.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اخبار مرتبط با استریسک --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970",
  note = "[Online; accessed 23-January-2021]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اخبار مرتبط با استریسک --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970}",
  note = "[Online; accessed 23-January-2021]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اخبار مرتبط با استریسک --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_asterisk&rev=1451993970}",
  note = "[Online; accessed 23-January-2021]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[استریسک_asterisk|اخبار مرتبط با استریسک]] ([[استریسک_asterisk?rev=1451993970|این ویرایش]])
نتیجه
اخبار مرتبط با استریسک (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری