جزییات کتاب‌شناسی برای "اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟"

APA

اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟. (2015, Apr 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 18:31, June 13, 2021, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298.

MLA

Anonymous Contributors. "اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Apr. 2015. Web. 13 Jun. 2021, 18:31

MHRA

Anonymous Contributors, 'اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 April 2015, 05:34 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298> [بازبینی شده 13 June 2021]

Chicago

Anonymous Contributors, "اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298 (بازبینی شده June 13, 2021).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟ [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 23, 05:34 GMT [یاد شده 2021 Jun 13]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298.

Bluebook

اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298 (آخرین دیدار June 13, 2021).

AMA

Anonymous Contributors. اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 23, 2015, 05:34 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298. بازبینی شده June 13, 2021.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298}",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود&rev=1429767298}",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود|اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟]] ([[اطلاعات_کالر_آیدی_چگونه_منتقل_میشود?rev=1429767298|این ویرایش]])
نتیجه
اطلاعات کالر آیدی چگونه منتقل میشود؟ (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری