تاخیر در تماس های ورودی

موضوع تاخیر در تماس های ورودی به هنگام استفاده از پورت های FXO

زمانی که یک تماس تلفنی به سمت پورت های FXO مسیردهی می شود، تلفن پذیرنده ی آن تماس بعد از یک تاخیر کوتاه شروع به زنگ خوردن می نماید. برای این تاخیر دو دلیل عمده وجود دارد :
1. در سیستم های تلفنی آنالوگ،callerId به صورت یک جریان پیوسته صوتی FSK بین زنگ اول و دوم ارسال می گردد. این سیستم های تلفنی به منظور تشخیص CallerId می بایست در ابتدا، تا انتهای زنگ اول و سپس تا اتمام مراحل انتقال callerId منتظر بمانند و بعد از آن تماس آغاز می گردد.

2. سیستم های تلفنی پیشرفته نظیر استریسک می توانند فکس ورودی را از طریق اولین سیگنال فکس دریافتی شناسایی کنند و سپس تماس را به داخلی مورد نظر که دستگاه فکس به آن متصل است مسیردهی نمایند.

این قابلیت سازمان ها را قادر می سازد که استفاده ی بهتری از خطوط تلفن خود داشته باشند (امکان استفاده از خطوط فکس به عنوان خطوط تلفن و بالعکس). البته این قابلیت با سه اشکال همراه است:
- تاخیر را افزایش می دهد. (قبل از اینکه تلفن مورد نظر شروع به زنگ خوردن نماید.)
- به منظور تشخیص بوق فکس، خط به حالت Off-Hook درمی آید. اگر تماس گیرنده یک دستگاه فکس نبوده و اپراتوری برای پاسخگویی به این تماس نباشد، در هر صورت تماس گیرنده می بایست برای این تماس هزینه پرداخت نماید.
- PBX یا مرکز تماس مربوطه یک ring back tone را شبیه سازی می کند. (بنابراین کاربر در مدتی که خط در حال بررسی بوق فکس است، تصور می کند که تلفنی در سمت مقابل در حال زنگ خوردن است). این ring-back ممکن است با ring-back tone که خطوط PSTN ایجاد می کنند متفاوت باشد، لذا ممکن است تماس گیرنده با شنیدن ring-back tone های متفاوت سردرگم شود.

نتیجه گیری

بر طبق توضیحات بالا می توان گفت تماس های ورودی از خطوط PSTN ممکن است با تاخیر همراه باشد. این تاخیر به دلیل انتقال CallerId و موضوع تشخیص بوق فکس می باشد. غیرفعال سازی قابلیت های تشخیص فکس و تشخیص callerId باعث می شود که تماس ورودی به سرعت به تلفن مورد نظر منتقل شود. استفاده از خطوط دیجیتال نظیر (BRI, E1 R2 or PRI E1/T1) به جای خطوط آنالوگ باعث از بین رفتن نیاز به تشخیص callerId می گردد، زیرا در خطوط دیجیتال callerId بلافاصله توسط کانال Signaling شناسایی می شود لذا تاخیر کاهش پیدا می کند. اما استفاده از خطوط دیجیتال تاثیری در شناسایی فکس نخواهد داشت.

چاپ/برون‌بری