مقدمه توجه: این ویژگی در نسخه های رایگان سیستم تلفنی 3CX موجود نمی باشد.

سیستم تلفنی 3CX شامل یک سرور فکس است که به شما اجازه ی دریافت فکس می دهد. سرور فکس 3CX مبتنی بر استاندارد T38 بوده و به یک گیتوی یا provider منطبق با T38 نیاز دارد.

حواستان باشد که این باید بر اساس راهنمای پیکربندی ما پیکربندی شود تا fax reception فعال باشد. همچنین می توان از یک VoIP provider استفاده نمود که T38 را پشتیبانی کند، هر چند کیفیت پیاده سازی های مختلف فکس بین VoIP provider های گوناگون تفاوت دارد و بنابراین نمی توانیم آن را ضمانت کنیم.

پیکربندی دریافت فکس

برای دریافت فکس ها باید یک Line یا DID پیکربندی کنید تا به این فکس اختصاص داده شود تا تماس هایی که با این شماره گرفته می شوند به سرور فکس انتقال داده شوند. سپس سرور فکس 3CX فکس ها را دریافت خواهد کرد، آن را به PDF تبدیل نموده و سپس فکس را به آدرس ایمیل پیکربندی شده ایمیل خواهد نمود.

به این منظور باید:

1. در کنسول مدیریتی، پورت یا DID ای را انتخاب نمایید که به دریافت فکس ها اختصاص خواهد یافت.

2. Send fax to email of extension انتخاب نمایید.

3. آدرس ایمیلی که می خواهید فکس دریافتی به آن منتقل شود را مشخص نمایید. اگر Default fax destination را انتخاب می کنید، فکس به آدرس ایمیل پیکربندی شده برای شماره داخلی فکس مجازی ارسال خواهد شد. این کار به شما اجازه می دهد که DID rule های چندگانه ایجاد کنید تا به افراد داخلی های فکس شخصی اختصاص داده شود. می توانید از setting > fax node آدرس ایمیل پیش فرض را پیکربندی کنید.

Fax machines node

Fax machine node در کنسول مدیریتی همه ی Fax extension های شامل داخلی های مورد استفاده توسط سرور فکس 3CX را لیست می کند. این Fax extension ها مشابه داخلی های معمولی اند و برای ورود به سرور SIP نیاز به یک شناسه و رمز عبور برای احراز هویت دارند. به علاوه سیستم تلفنی 3CX ترافیک T38 را به آن ها پراکسی می کند. می توانید داخلی های فکس دیگری را برای دستگاه فکس متصل به یک ATA یا برای نرم افزار های سرور های فکس مبتنی بر نرم افزار ایجاد نمایید.

تنظیمات داخلی فکس

برای ویرایش تنظیمات داخلی فکس یا ایجاد یک داخلی فکس جدید باید:

1. در کنسول مدیریتی 3CX، به Fax machine node بروید. حال باید یا داخلی موجود را ویرایش کنید و یا یک مورد جدید بیفزایید.

2. در فیلد Fax extension number شماره ی داخلی فکس را مشخص نمایید. هر تماسی که به این داخلی انتقال داده شود، فکس تلقی شده و Fax tone دریافت خواهد کرد.

3. شناسه و رمز عبور سرور فکس را مشخص کنید – این credentialها توسط سرور فکس برای ورود به سرور SIP مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

4. اگر این داخلی توسط سرور فکس 3CX مورد استفاده قرار می گیرد، گزینه ی 3CX fax server را فعال نمایید. میتوانید آدرس ایمیل پیش فرضی که فکس ها باید به آن ارسال شوند را مشخص نمایید.

5. مطمئن شوید که واسط شبکه 3CX انتخاب شود.

6. اگر داخلی برای یک ATA یا نرم افزرا فکس T38 سومی شود، فقط تیک مربوط به آن box را بردارید. در این مورد داخلی تنها برای رجیستر شدن در سرور SIP مورد استفاده قرار می گیرد و ترافیک فکس T38 را دریافت می کند.

توجه: برای اینکه تغییرات لحاظ شده انجام شوند باید سرویس فکس را restart نمایید.

چاپ/برون‌بری