روتر اکسپرس سیپ (SER)با کارایی بالا، با قابلیت تنظیم، سرور رایگان RFC3261) SIP) است. می توان آن را به عنوان ثبت کننده، پروکسی سرور و یا سرور هدایت مجدد استفاده کرد. ویژگی های SER به عنوان رابط برنامه سرور، پشتیبانی وقوع، گیتوی SMS، گیتوی پروتکل Jabber، حسابداری و مجوز RADIUS/syslog، نظارت بر وضعیت سرور، امنیت FCP، و غیره مبتنی بر تأمین نیازهای کاربران و سرورهای مبتنی بر وب است.

عملکرد آن اجازه می دهد تا با بار عملیاتی مانند قطعات از رده خارج شده شبکه، حملات رایج به شبکه، راه اندازی های مجدد برق و سرعت رو به رشد تعداد کاربران توان مواجهه داشته باشد. توانایی پیکربندی SER، نیازهای طیف وسیعی از برنامه ریزی های شکل دهی سازمانی از جمله دفاتر کوچک، سازمانهای بزرگ و سرویس دهنده ها را در جایگزینی PBX و خدمات حمل را پوشش می دهد.

چاپ/برون‌بری