جزییات کتاب‌شناسی برای "روتر_اکسپرس_sir_sip"

 • نام صفحه: روتر_اکسپرس_sir_sip
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 22 April 2015 05:03 GMT
 • تاریخ بازیابی: 13 June 2021 18:28 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1429679007

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "روتر_اکسپرس_sir_sip"

APA

روتر_اکسپرس_sir_sip. (2015, Apr 22). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 18:28, June 13, 2021, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007.

MLA

Anonymous Contributors. "روتر_اکسپرس_sir_sip". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 22 Apr. 2015. Web. 13 Jun. 2021, 18:28

MHRA

Anonymous Contributors, 'روتر_اکسپرس_sir_sip', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 22 April 2015, 05:03 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007> [بازبینی شده 13 June 2021]

Chicago

Anonymous Contributors, "روتر_اکسپرس_sir_sip", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007 (بازبینی شده June 13, 2021).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. روتر_اکسپرس_sir_sip [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 22, 05:03 GMT [یاد شده 2021 Jun 13]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007.

Bluebook

روتر_اکسپرس_sir_sip, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007 (آخرین دیدار June 13, 2021).

AMA

Anonymous Contributors. روتر_اکسپرس_sir_sip. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 22, 2015, 05:03 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007. بازبینی شده June 13, 2021.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "روتر_اکسپرس_sir_sip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "روتر_اکسپرس_sir_sip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007}",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "روتر_اکسپرس_sir_sip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=روتر_اکسپرس_sir_sip&rev=1429679007}",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[روتر_اکسپرس_sir_sip|روتر_اکسپرس_sir_sip]] ([[روتر_اکسپرس_sir_sip?rev=1429679007|این ویرایش]])
نتیجه
روتر_اکسپرس_sir_sip (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری