شرکت سیتکو در سال ۱۳۸۲ طی دوره محدود ۹ ماهه به ارائه سرویس عمومی و کارت های تلفنی ویپ پرداخت و در این زمینه به موفقیت های چشمگیری دست یافت. هزاران مشترک با ترافیک بیش از ۱ میلیون دقیقه تلفن بین المللی در ماه نتیجه فراگیر شدن سریع خدمات عمومی سیتکو بود. 11 سال تمرکز برفناوری ویپ و اجرای صدها پروژه گوناگون در زمینه‌های مختلف نظیر بانکداری، صنعت بیمه، خودروسازی، نظامی، دانشگاهی و… سیتکو را تبدیل شرکتی منحصر به فرد در این زمینه نموده است.

چاپ/برون‌بری