استفاده از SIPp به شما این امکان را می‌دهد تا بر روی سرور asterisk خود ترافیک SIP ایجاد کرده و از آن برای سنجش performance سیستم خود استفاده کنید.

بعد از نصب SIPp شما می‌توانید با ارسال تماس SIP بر روی سرور خود، میزان استفاده سرور از CPU و همین طور RAM موجود در سیستم را مشاهده کرده و از تعداد تماس همزمان SIP خود مطلع شوید.

در زیر نمونه اجرای دستورات SIPp نشان داده شده است.
sipp -sn uac 192.168.1.138 -d 10000 -l 300

در دستور بالا sipp به سرور استریسک با ip 192.168.1.138 متصل خواهد. d- نشان دهنده زمان مکالمه می‌باشد(بر حسب میلی ثانیه) و l- نشان دهنده بالاترین میزان تماس همزمان می‌باشد. در هنگام اجرای دستور، برای رسیدن به محدودیت تعریف شده می‌توانید با زدن کلید‌های + و * ، تعداد تماس همزمان خود را بالا ببرید. با دستورات زیر می‌توانید میزان استفاده از CPU و RAM توسط استریسک را مشاهده کنید.

top -p $(pidof asterisk)
asterisk -rx «core show channels»


چاپ/برون‌بری