تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

سیستم_تلفنی_فارسی_واک_چیست [2015/05/05 16:13]
روشنک اسدیان ایجاد شد
سیستم_تلفنی_فارسی_واک_چیست [2017/10/04 09:50] (فعلی)
محمود چاوشی
خط 14: خط 14:
   *  چت سرور، امکان چت بین کاربران بواسطه نرم افزار Openfire   *  چت سرور، امکان چت بین کاربران بواسطه نرم افزار Openfire
   *  امکان مکالمه تصویری ​   *  امکان مکالمه تصویری ​
-  *  گزارش ​زیر مکالمات و گزارش های پیشرفته دیگر از سیستم تلفنی +  *  گزارش ریز مکالمات و گزارش های پیشرفته دیگر از سیستم تلفنی 
-  ​* ​+ 
 + 
 **ویژگی های خاص** **ویژگی های خاص**
  
چاپ/برون‌بری