مدیریت رسانه‌ها

فضای‌نام‌ها

انتخاب فضای نام

فایل‌ها

فایل در [ریشه]

فایل

عنوان تصویر:
Binary Matrix Security
تاریخ:
2009/04/23 23:24
نام فایل:
cybersecurity.jpeg
عنوان:
Binary matrix with glowing security lock
عکاس/هنرمند:
djun
دارنده‌ی حق تکثیر:
djun
فرمت:
JPEG
اندازه:
149KB
عرض:
424
ارتفاع:
283
واژه‌های کلیدی:
abstract, artistic, background, binary, bit, byte, code, matrix, shine, light, glow, data, transmission, concept, cyberspace, cyber, digital, digit, network, technology, one, zero, software, internet, lock, blue, security, protection, virus, hacker, keyhole, binary, matrix, security, lock, abstract, artistic, background, bit, byte, code, shine, light, glow, data, transmission, concept, cyberspace, cyber, digital, digit, network, technology, one, zero, software, internet, blue, protection, virus, hacker, keyhole
ارجاع‌های:
نکته اول: استفاده از IPTables لینوکس
چاپ/برون‌بری