مدیریت رسانه‌ها

فضای‌نام‌ها

انتخاب فضای نام

فایل‌ها

فایل در [ریشه]

فایل

تاریخ:
2015/05/03 16:04
نام فایل:
نصب_ss7_استریسک.png
فرمت:
PNG
اندازه:
4KB
عرض:
300
ارتفاع:
60
ارجاع‌های:
روش نصب و راه اندازی SS7 در Asteriskرا توضیح دهید؟
چگونه می توان ترانک IAX2 بین دو سیستم الستیکس را تنظیم کرد؟
چاپ/برون‌بری