مدیریت رسانه‌ها

فضای‌نام‌ها

انتخاب فضای نام

فایل‌ها

فایل در [ریشه]

فایل

تاریخ:
2015/05/03 16:17
نام فایل:
نصب_ss7_استریسک_2_.png
فرمت:
PNG
اندازه:
47KB
عرض:
365
ارتفاع:
458
ارجاع‌های:
روش نصب و راه اندازی SS7 در Asteriskرا توضیح دهید؟
چگونه می توان ترانک IAX2 بین دو سیستم الستیکس را تنظیم کرد؟
چاپ/برون‌بری