مدیریت رسانه‌ها

فضای‌نام‌ها

انتخاب فضای نام

فایل‌ها

فایل در استریسک_asterisk

فایل

تاریخچهٔ ivr.png

  • 2016/01/25 14:28 ivr.png
    ایجاد شد روشنک اسدیان (فعلی)
چاپ/برون‌بری