تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
صفحه_آغازین [2017/05/03 05:33]
محمود چاوشی [اخبار]
صفحه_آغازین [2018/04/29 00:57] (فعلی)
محمود چاوشی [اخبار]
خط 28: خط 28:
  
  ​====== اخبار ======  ​====== اخبار ======
 +  *[[https://​www.3cx.com/​blog/​vlog/​crm-pbx-integration/​| 2018-04-29
 + ​روشی جدید برای ادغام 3CX با CRM ]]
   *[[https://​www.voip-info.org/​news/​shoretel-introduces-new-partner-program-summit-platform| 2017-04-28 ShoreTel همکاری نرم افزاری جدید خود را برای پلتفرم Summit معرفی کرد. ]]   *[[https://​www.voip-info.org/​news/​shoretel-introduces-new-partner-program-summit-platform| 2017-04-28 ShoreTel همکاری نرم افزاری جدید خود را برای پلتفرم Summit معرفی کرد. ]]
   *[[https://​www.asipto.com/​sw/​kamailio-advanced-training-usa/​| 2017-04-24 آموزش پیشرفته سرور Kamailio SIP از 22 تا 24 ماه می در واشینگتن آمریکا ]]   *[[https://​www.asipto.com/​sw/​kamailio-advanced-training-usa/​| 2017-04-24 آموزش پیشرفته سرور Kamailio SIP از 22 تا 24 ماه می در واشینگتن آمریکا ]]
چاپ/برون‌بری