جزییات کتاب‌شناسی برای "بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید"

 • نام صفحه: بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 21 January 2020 07:27 GMT
 • تاریخ بازیابی: 10 July 2020 22:33 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1579591663

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید"

APA

بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید. (2020, Jan 21). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 22:33, July 10, 2020, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663.

MLA

Anonymous Contributors. "بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 21 Jan. 2020. Web. 10 Jul. 2020, 22:33

MHRA

Anonymous Contributors, 'بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 21 January 2020, 07:27 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663> [بازبینی شده 10 July 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663 (بازبینی شده July 10, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2020 Jan 21, 07:27 GMT [یاد شده 2020 Jul 10]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663.

Bluebook

بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663 (آخرین دیدار July 10, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 21, 2020, 07:27 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663. بازبینی شده July 10, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2020",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663",
  note = "[Online; accessed 10-July-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2020",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663}",
  note = "[Online; accessed 10-July-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2020",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=صفحه_آغازین&rev=1579591663}",
  note = "[Online; accessed 10-July-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[صفحه_آغازین|بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید]] ([[صفحه_آغازین?rev=1579591663|این ویرایش]])
نتیجه
بخوانید، بیاموزید و آموزش دهید (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری