سوال:علت بالا نیامدن D Channel چیست؟

جواب:برای چک کردن لایه 1 و 2 به قسمت Status رفته و روی Show در بخش واسط ها کلیک کنید.

به یکی از خروجی های زیر دست خواهید یافت:

خروجی “layer1-active” که در شکل زیر نمایش داده شده است، به این معنی است که لایه 1 متصل شده اما لایه 2 قطع شده است.

نحوه رفع مشکل: این به این معنی است که کابل کشی درست است و شما یک موضوع سیگنالینگ دارید و نیاز به حل و فصل دارد. برای رفع موضوع سیگنالینگ به این آدرس مراجعه کنید http://wiki.sangoma.com/troubleshooter-vega-layer2-down.

خروجی “link-down” که در شکل زیر نمایش داده شده است، به این معنی است که لایه 1 متصل نشده است.

نحوه رفع مشکل: این مشکل به این معنی است که کابل کشی درست نیست و نیاز به رفع مشکل دارید. برای رفع مشکل کابل کشی به آدرس زیر مراجعه کنید http://wiki.sangoma.com/troubleshooter-vega-layer1-down.

خروجی “link-up” به این معناست که لایه 1 و 2 به هم متصل هستند.

نحوه رفع مشکل: این به این معنی است که مشکل کابل کشی و یا مسائل سیگنالینگ وجود ندارد. کانال D شما متصل بوده و عملکرد آن به شکلی است که بایستی باشد.

چاپ/برون‌بری