مرکز تلفن مجازی(Virtual Call Center)

یک مرکز تلفن مجازی، عبارت است از گروهی از مراکز تماس که دارای پراکندگی جغرافیای بوده و با استفاده از اینترنت به یکدیگر متصل هستند، بگونه ای که به شکل یک موجودیت واحد برای پردازش، گزارش دهی، مدیریت وبرنامه ریزی تماسها عمل می کنند. این یک ابزار قابل برنامه ریزی است که بطور خودکار به تلفن ها پاسخ داده، تماس ها را به صف درآورده و آنها را بین عاملین توزیع می کند. هم چنین به تماس گیرندگان اعلان انتظار برای پاسخ نموده و گزارشات همزمان از تاریخچه این فعالیت ها تولید می کند. می تواند یک سیستم مستقل بوده و یا به یک شبکه یا شاخه تبادلات خصوصی متصل شود.

یکی از اصلی ترین چالش هایی که برای یک اپراتور مطرح می شود، این است که با توجه به زیرساخت های موجود چه سرویس هایی را می تواند به کاربران خود ارائه دهد که ضمن حفظ کاربران کنونی، در بازار رقابت به افزایش تعداد کاربرانش نیز منجر شود.

از مواردی که می تواند اپراتورهای اصلی را در انجام ارائه خدمات مناسب به کاربران یاری رساند راه اندازی اپراتورهای مجازی تلفن همراه است. اپراتورهای مجازی بدون نیاز به زیرساخت های شبکه تلفن همراه به تولید خدمات ارزش افزوده متناسب با نیاز کاربران می پردازند.

اپراتورهای مجازی تلفن همراه با رصد و تحلیل بازار تقاضای کاربران، به ارائه سرویس هایی متناسب با نیاز آنها می پردازند. بر همین اساس، این دسته از اپراتورهای تلفن همراه بستر مناسبی برای بکارگیری نیروهای فعال و تحصیلکرده در بخش های مختلف به صورت شرکتهای خصوصی، دانش بنیان و حتی شرکتهای فناور محور ایجاد خواهند کرد.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، اپراتورهای مجازی تلفن همراه با ایجاد رقابت باعث افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به کاربران می شود. از سوی دیگر، اپراتورهای مجازی تلفن همراه این توانایی را دارند که با توجه به رده سنی کاربران، به ارائه سرویس های خاص بپردازند.

چاپ/برون‌بری