تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
مزایای_ویپ_چیست [2016/01/06 10:40]
روشنک اسدیان
مزایای_ویپ_چیست [2017/10/04 09:56] (فعلی)
محمود چاوشی
خط 4: خط 4:
  
 جواب: ​ جواب: ​
-ویپ هزینه های شما را کاهش می دهد. دارای ویژگی های زیادی است. ویپ به شما شماره تلفن های زیادی می دهد. با ویپ خارج از کد منطقه ای خود می توانید چند شماره تلفن داشته باشید. ویپ قابل جابجایی بوده ​ و قابلیت رقابت بالاتر به همراه معاملات بهتر و قیمت پایین تر را دارد. ویپ ​از روی اینترنت پر سرعت شما قرار گرفته و شما را از مزایای آن بهره مند می سازد.+ویپ هزینه های شما را کاهش می دهد. دارای ویژگی های زیادی است. ویپ به شما شماره تلفن های زیادی می دهد. با ویپ خارج از کد منطقه ای خود می توانید چند شماره تلفن داشته باشید. ویپ قابل جابجایی بوده ​ و قابلیت رقابت بالاتر به همراه معاملات بهتر و قیمت پایین تر را دارد. ویپ روی اینترنت پر سرعت شما قرار گرفته و شما را از مزایای آن بهره مند می سازد.
  
  
  
چاپ/برون‌بری