انجمن VoIP-IRAN

انجمن VoIP-IRAN تنها انجمن تخصصي VoIP فارسي زبان دنيا مي‌باشد، كه اكثر توان خود را در خصوص سيستم كدباز استريسك و زير مجموعه هاي آن قرار داده و به زودي اكثر محصولات معروف VoIP در آن قرار خواهد گرفت.

و تنها مرجعی که به زبان اصلی(انگلیسی) در دنیا شناخته شده است voip-info میباشد.

چاپ/برون‌بری