تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نظارت_بر_تماس_در_الستیکس [2015/05/05 16:23]
روشنک اسدیان ایجاد شد
نظارت_بر_تماس_در_الستیکس [2017/10/04 09:46] (فعلی)
محمود چاوشی
خط 2: خط 2:
  
 سوال:​در الستیکس، با وجود اینکه گزینه record incoming و record outgoing بر روی گزینه on demand تنظیم شده است سوال:​در الستیکس، با وجود اینکه گزینه record incoming و record outgoing بر روی گزینه on demand تنظیم شده است
-ولی باز بعضی از تماس ها ضبط و در قسمت monitor نشان داده می شوند،وقتی on demand است چرا برخی ها ضیط می شود و برخی ها ضبط نمی شوند و کل مکالمه های ضبط شده را از کجا می توان دید؟ و از کجا می توان مطمئن شد که مکالمه یک داخلی ضبط نمی شود؟+ولی باز بعضی از تماس ها ضبط و در قسمت monitor نشان داده می شوند،وقتی on demand است چرا برخی ها ضبط می شود و برخی ها ضبط نمی شوند و کل مکالمه های ضبط شده را از کجا می توان دید؟ و از کجا می توان مطمئن شد که مکالمه یک داخلی ضبط نمی شود؟
  
 جواب: گزینه on demand یعنی به طور پیش فرض مکالمه ضبط نشود، مگر آنکه صاحب داخلی حین مکالمه کد 1* ضبط را فعال کند، البته برای این کار نیز باید برای دستور Dial پارامتر ww را فعال کرد. جواب: گزینه on demand یعنی به طور پیش فرض مکالمه ضبط نشود، مگر آنکه صاحب داخلی حین مکالمه کد 1* ضبط را فعال کند، البته برای این کار نیز باید برای دستور Dial پارامتر ww را فعال کرد.
چاپ/برون‌بری