جزییات کتاب‌شناسی برای "مانیتورینگ تماس در الستیکس"

 • نام صفحه: مانیتورینگ تماس در الستیکس
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 4 October 2017 06:16 GMT
 • تاریخ بازیابی: 25 January 2020 03:29 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1507097784

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "مانیتورینگ تماس در الستیکس"

APA

مانیتورینگ تماس در الستیکس. (2017, Oct 4). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 03:29, January 25, 2020, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784.

MLA

Anonymous Contributors. "مانیتورینگ تماس در الستیکس". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 4 Oct. 2017. Web. 25 Jan. 2020, 03:29

MHRA

Anonymous Contributors, 'مانیتورینگ تماس در الستیکس', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 4 October 2017, 06:16 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784> [بازبینی شده 25 January 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "مانیتورینگ تماس در الستیکس", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784 (بازبینی شده January 25, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. مانیتورینگ تماس در الستیکس [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2017 Oct 4, 06:16 GMT [یاد شده 2020 Jan 25]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784.

Bluebook

مانیتورینگ تماس در الستیکس, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784 (آخرین دیدار January 25, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. مانیتورینگ تماس در الستیکس. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. October 4, 2017, 06:16 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784. بازبینی شده January 25, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "مانیتورینگ تماس در الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2017",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784",
  note = "[Online; accessed 25-January-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "مانیتورینگ تماس در الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2017",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784}",
  note = "[Online; accessed 25-January-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "مانیتورینگ تماس در الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2017",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=نظارت_بر_تماس_در_الستیکس&rev=1507097784}",
  note = "[Online; accessed 25-January-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[نظارت_بر_تماس_در_الستیکس|مانیتورینگ تماس در الستیکس]] ([[نظارت_بر_تماس_در_الستیکس?rev=1507097784|این ویرایش]])
نتیجه
مانیتورینگ تماس در الستیکس (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری