در DokuWiki برای جهت یابی سریع تر و قالب بندی می توانید از کلیدهای دسترسی استفاده کنید. متأسفانه عملکرد کلیدهای دسترسی به مرورگر و سیستم عامل شما بستگی دارد. معمولا از کلیک همزمان ALT و کلید مورد نظر(ALT+KEY) استفاده می کنید. در سیستم عامل های مختلف از ترکیب های مختلفی استفاده می شود. نمونه های از این ترکیب ها در جدول زیر نمایش داده شده است.

کلیدهای عمومی

این کلیدها معمولا در DokuWiki در دسترس هستند. جدول زیر کلیدهای عمومی را نمایش می دهد. حالت ویرایش

کلیدهای افزوده شده زیر در حالت ویرایش در دسترس هستند.

چاپ/برون‌بری