CallXML پلت فرم تماس XML به طور انحصاری توسط Voxeo در دسترس قرار گرفته است. به عنوان یک زبان نشانه گذاری ساده برای یادگیری کوتاه مدت بوده و مناسب با نیازهای اکثر برنامه های کاربردی تلفن است که با استفاده از ورودی لمس تن و DTMF است. CallXML اجازه می دهد تا برای توسعه سریع تر برنامه های کاربردی IVR از مفهوم سازی تا استقرار، با توجه به آن یادگیری syntax آسان شده و برای انجام عملیات نیازی به گرامر صدای SRGS پیچیده نیست.

Links:

  Voxeo's CallXML reference / tutorial site
  Voxeo's VoiceCenter IVR platform with CallXML
  Voxeo's free Evolution IVR Developer site, which includes CallXML support
چاپ/برون‌بری