برای فعالیت در این دانشنامه می بایست ابتدا اقدام به ثبت نام و دریافت حساب کاربری نمود.

پس از بررسی و احراز هویت کاربر، سطح دسترسی آن ارتقا یافته و کاربر قادر به ایجاد، ویرایش و یا حذف محتوا در دانشنامه خواهد بود.

با حساب کاربری ارتقا یافته خود می توانید در جهت توسعه دانش و تسهیم آن با دیگران با ذکر نام خود، قدم بزرگی را در جهت اعتلای دانش جمعی و همچنین کسب اعتبار شخصی بردارید. برای آموزش نحوه کار در این دانشنامه به اینجا مراجعه فرمایید.

چاپ/برون‌بری