جزییات کتاب‌شناسی برای "dtmf_چیست"

 • نام صفحه: dtmf_چیست
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 23 April 2015 05:27 GMT
 • تاریخ بازیابی: 13 June 2021 17:50 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1429766820

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "dtmf_چیست"

APA

dtmf_چیست. (2015, Apr 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 17:50, June 13, 2021, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820.

MLA

Anonymous Contributors. "dtmf_چیست". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Apr. 2015. Web. 13 Jun. 2021, 17:50

MHRA

Anonymous Contributors, 'dtmf_چیست', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 April 2015, 05:27 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820> [بازبینی شده 13 June 2021]

Chicago

Anonymous Contributors, "dtmf_چیست", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820 (بازبینی شده June 13, 2021).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. dtmf_چیست [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 23, 05:27 GMT [یاد شده 2021 Jun 13]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820.

Bluebook

dtmf_چیست, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820 (آخرین دیدار June 13, 2021).

AMA

Anonymous Contributors. dtmf_چیست. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 23, 2015, 05:27 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820. بازبینی شده June 13, 2021.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "dtmf_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "dtmf_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820}",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "dtmf_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=dtmf_چیست&rev=1429766820}",
  note = "[Online; accessed 13-June-2021]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[dtmf_چیست|dtmf_چیست]] ([[dtmf_چیست?rev=1429766820|این ویرایش]])
نتیجه
dtmf_چیست (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری